Jak se žilo holkám a klukům za socialismu

 Jak lidé nakupovali, co směli a nesměli říkat, s čím si dříve děti hrály a jak trávili kluci a holky volný čas, jak to bylo s knížkami, novinami, televizí a rozhlasem nebo proč se sbírala mandelinka bramborová? 

Čeká vás komiksová exkurze do mládí dnešních babiček a dědečků. Těšit se můžete na dobové předměty a zábavné pracovní listy, které žáky přenesou v čase do dob (ne)dávno minulých.

Program vychází z knihy Obrázky z moderních československých dějin (1945 – 1989) autora Jiřího Černého a ilustrátora Lukáše Fibricha.

Chtěli byste zažít tento program? 

Program objednávejte na: +420 721 837 816

Pro bližší informace: Ladislav.Svatos@email.cz

Fotografie z programu: